Yeni Paylaşılan Dosyalarım

Tüm Dosyalar

Toplantı Çağrılarım

Tüm Toplantı Çağrıları

İLETİŞİM STRATEJİSİ

 • Odanın hedef kitlesi; Paydaşları (İç ve Dış Paydaşlar), Üyeleri ve Kamuoyudur.
 • İç paydaşları (yönetici ve çalışan) ile kurum içi iletişim araçlarını kullanarak etkin iletişimi sağlar.
 • Oda, Hedeflerini gerçekleştirmek için, zamanlamayı da ön planda tutarak, etkin iletişim planı hazırlar.
 • Oda, mesajların hedef kitleye doğru biçimde ulaştırıldığını, Kamuoyu Algı Araştırması ile kontrol eder.
 • Basın Bültenlerini etkili ve doğru biçimde hazırlar.
 • Hedef kitle, ulaşılmak istenen amaç ve tercih edilen iletişim araçlarının birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlar.
 • Hazırlanan iletişim planını bütçe ile ilişkilendirir.
 • Belirlenen hedefler doğrultusunda hedef kitlenin istekleri önemlidir. Hedef kitleye etkin biçimde ulaşabilmek için, onların beklentileri (mekan, zaman, yöntem) doğrultusunda hareket eder.
 • Basınla düzenli temas halindedir. Basın listelerini güncel tutarak; medya ile röportajlar, basın bültenleri, elektronik bülten, basın toplantıları ve basın temsilcileri ile toplantılar yapar.
 • Periyodik ziyaretler ve sektörel toplantılar düzenleyerek, Üyeleriyle sürekli temas halindedir.
 • Paydaşlarıyla sürekli temas halinde olur (Temsil ve Lobicilik Faaliyetleri).
 • Yönetici, Çalışan ve Üyeleriyle periyodik toplantılar düzenler.
 • Dönemsel Faaliyet Raporları hazırlar.


İLETİŞİM PLANI İÇİN GİRDİ BİLGİLERİ

İç İletişim;

Yüz Yüze (Sözel): Organ Toplantıları, Komisyon Toplantıları, AİK toplantıları, YGG toplantıları, Çalışan Toplantıları, Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Önerileri, Çalışan Eğitimleri

Yazılı: İç yazışmalar, Duyurular (pano), Sirkülerler

Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası,

Dış İletişim;

Yüz Yüze (Sözel): Ziyaretler (Lobi Faaliyetleri), Temsil Faaliyetleri, Toplantılar, Etkinlikler,

Görsel/Yazılı Medya: Basın Toplantıları, Basın Bildirileri, Basın Bültenleri, Haberler, Etkinlik Bildirimleri, Strateji ve Politikaların duyurulması, Faaliyet Raporu

Sosyal Medya: Facebook, Twitter

Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası, Tanıtım Videosu, Basın Bültenleri, Haberler

Üyelerle iletişim;

Yüz Yüze (Sözel): Üye Kaydı ve Üyelik İşlemleri, İlan Hizmetleri, Belge Hazırlama ve Onaylama Hizmetleri, Sektörel toplantılar, Tematik Toplantı/Etkinlikler, Üye Ziyaretleri, Karar Alıcılarla Toplantılar (Lobi Faaliyetleri),

Görsel/Yazılı Medya: Basın Toplantıları, Basın Bildirileri, Basın Bültenleri, Haberler, Etkinlik Bildirimleri, Strateji ve Politikaların duyurulması, Faaliyet Raporu

Sosyal Medya: Facebook, Twitter

Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası, Tanıtım Videosu, Basın Bültenleri, HaberlerSize Nasıl Yardımcı Olabilirim?Ara

ÜTSO ETKİNLİKLER

Yönetim Kurulu Toplantısı

Ünye TSO Toplantı Salonu

 • 14.11.2019 09:00:00
Ünye İİBF Eğitim

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 10.12.2019 10:00:00
e-Dönüşüm Eğitimi

ÜNYE TSO KONFERANS SALONU

 • 5.12.2019 00:00:00
Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden)

 • 22.04.2020 00:00:00
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi COVID-19 Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden)

 • 25.04.2020 00:00:00
Kredi Garanti Fonu (KGF) Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden)

 • 27.04.2020 00:00:00
İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Reformları Bilgilendirme Webinarı

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 30.04.2020 00:00:00
Sigorta Acentalarına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 8.05.2020 00:00:00
Ticari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yöntemleri: Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 4.06.2020 00:00:00
Kredi Garanti Fonu nedir? (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 10.06.2020 00:00:00
Girişimcilik Sohbetleri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 11.06.2020 00:00:00
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Tahkim (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 24.06.2020 00:00:00
KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 9.09.2020 00:00:00
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ve VERBİS Kaydı Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 15.09.2020 00:00:00
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 1.10.2020 00:00:00
AB Yeşil Mutabakatı’nın (Green Deal) Temel Unsurları: Türk İş Dünyası için Beklentiler Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 6.10.2020 00:00:00
Sağlam KOBİ Dijitalleşme ve Afet Dayanıklılığı Programı Webinar Serisi (İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 8.10.2020 00:00:00
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 8.10.2020 00:00:00
“Avrupa’yı Yeniden Canlandırmak” Panel Serisi (Webinar – İnternet üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 14.10.2020 00:00:00
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 13.10.2020 00:00:00
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Standardizasyon Konusunda Güncel Gelişmeler (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 14.10.2020 00:00:00
Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 26.10.2020 00:00:00
KOBİ’ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri: Faktoring ve Finansal Kiralama Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

(Webinar – İnternet Üzerinden) https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php

 • 22.10.2020 00:00:00
E-TİCARETE E-KILAVUZ Eğitim Programı (Webinar – İnternet Üzerinden)

https://tobb.org.tr/Documents/2020/e-ticarete%20e-kilavuz.pdf

 • 11.11.2020 00:00:00
Sanayi Tesisleri ve OSB’ler İçin Sıfır Atık Uygulaması Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

https://tobb.org.tr/Documents/2020/Sıfır%20Atık%20Bilgilendirme%20Semineri%20web%20versiyonu_v4.pdf

 • 3.11.2020 00:00:00

TÜM ETKİNLİKLER

ÜTSO ANKET

Aldığınız Hizmetten Memnunmusunuz?


E-BÜLTEN

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri ile ilgili mail almak istiyorsanız, lütfen E-Bültene kayıt olunuz.Kaydol