Duyurular

Dış Ticaret Departmanı

Odamız Dış Ticaret departmanında ihracatçılar tarafından yapılan ihracatlar ile ilgili olarak A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Form A(özel menşe şahadetnamesi), İhracat faturaları satış ve onayıyapılmaktadır.

  • A.TR Dolaşım Sertifikaları, EUR.1 ve EUR-MED serbest dolaşım sertifikalarını incelenip onaylanması işlemlerini yapmak, ilgili yazışmaları yapmak,
  • ABC Menşe-özel menşe şahadetnamelerinin incelenip onaylanması işlemlerini yapmak.
  • İhracat ile ilgili fatura anlaşma vb. belgelerin incelenip onaylanması işlemlerini yapmak.
  • A.TR, EUR.1 ve özel menşe şahadetnameleri belgelerinin ihracatçı firmalara tevzini yapmak.
  • İhracatçı listesinin güncelliğini izlemek ve listeyi güncellemek,
  • Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı vb. en geç ayda bir kez takip ederek destek ve yenilikleri takip etmek, gelişmeler hakkında Dış Ticaret Ekibine bilgi verir.
  • Potansiyel ihracatçı üye ziyaret planı oluşturarak ekibe sunar.
  • İhracatçı üyelerimize yönelik; sektörlerine yönelik ihracat yapılabilecek ülkeler, ürünler, mevzuat hakkında rapor hazırlar,
  • ihracat evraklarının istatistiksel verilerini çıkarmak,
  • Dış Ticaret evraklarının arşivlenmesi

© BU SAYFA ÜNYE YAZILIM TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR. TÜM HAKLARI GİZLİDİR.