Duyurular

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Departmanı

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Yönetimi ve Akreditasyon birimi;

Odamızın Kalite Yönetim Sistemi’nin, ISO 9001 uluslararası kalite standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması; yürütülmesi; dokümante edilmesi; gözden geçirilmesi ve birimlere dağıtılmasından sorumlu olmak

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi ile ilgili olarak dış paydaşlarımıza karşı odayı temsil etmek

5174 sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görevleri yapmak

Odanın kalite ile ilgili uygunsuzluklarının çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılmasında sorumlu olmak

Odamızda Kalite Yönetim Sistemi’nin ve Akreditasyon Sistemi’nin sorumlusu olmak

Genel Sekreter’e kalite sistemimizin işleyişi, etkinliği ve uygunsuzlukları hakkında rapor vermek

“Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları”nı organize etmek. Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak

“Akreditasyon İzleme Kurulu Toplantıları”nı organize etmek. Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak

AİK ve YGG toplantı sonuçlarını, Yönetim Kurulu ile paylaşmak üzere Genel Sekreter’e bildirmek, sonuçlarını takip etmek

Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak

Yapılan tüm toplantı, eğitim vb. etkinliklerle ilgili kalitede tanımlı evrakların doldurulması noktasında takip yapmak. Raporlamalarda, “İstatistik Birimi” ile koordineli olarak çalışmak

Yıllık eğitim planını hazırlayarak, Yönetim Kurulu’na onaya sunmak

Odamız eğitimlerinin katılımcılara sağladığı katma değeri raporlamak

Yıllık iş planını yapmak

Bülten vb. yayınların hazırlanmasını sağlamak

Yıllık öz değerlendirme raporunu hazırlamak

İç denetimleri organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak

Üye şikayetlerinin alınması, takip edilmesi, gerekiyorsa odamız içinde duyurulması, kayıt altına alınması noktasında “Şikayet Yönetim Temsilcisi” ile koordine bir şekilde çalışmak

Kalite sistemimizi ilgilendiren her türlü anket çalışmalarını yapmak ve değerlendirmek

Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek

Akreditasyon Sistemi’nin takibini yapmak, gerekli form ve dokümantasyonu hazırlamak

Kalite sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, süreçlerin ve talimatların uygulanmasını sağlamak

Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek

Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak

Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

“Eğitim Süreci”ni yürütmek

“Anket Değerlendirme ve Görüş–Öneri–Görev Takip Süreci”ni Genel Sekreter ile birlikte yürütmek

“Şikayet Yönetim Süreci”ni Genel Sekreter ile birlikte yürütmek

© BU SAYFA ÜNYE YAZILIM TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR. TÜM HAKLARI GİZLİDİR.