Duyurular

Oda Sicil Departmanı

Sicil Sorumlusu odada yapılacak tescilleri Sicil Yönetmeliği çerçevesinde yapar.
  • Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları ve imza sirkülerini kontrol etmek.
  • Bilgisayar programına sicil bilgilerini girerek ücret bilgilerini girmek.
  • Beyannameyi çıkarmak
  • Beyannamedeki imzaları tamamlamak.
  • Yapılan sicil sayısı, aylık sicil, yıllık sicil verilerini tutmak.
  • Sicil kayıt defterini yönetmeliğe uygun olarak tutmak.
  • Kurum içinde üye odaklılık çerçevesinde çalışmak.
  • Oda Sicil prosesi hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.
  • Gelen-giden evrak kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Rayiç fiyat araştırmasını yapmak.
  • Oda yazışmalarını yazarak onaya sunmak.
  • Odaya gelen telefonların ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak.
  • Oda tarafından yapılacak telefon görüşmelerinin bağlantısını sağlamak.
  • TOBB Oda muamelat yönetmeliği çerçevesindeki muamelatla ilgili tüm faaliyetleri yürütmek.
  • Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,

© BU SAYFA ÜNYE YAZILIM TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR. TÜM HAKLARI GİZLİDİR.