Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Ünye Merkez Nakli

 

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Yazisma Örnekleri

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı genel kurul  kararı (1 nüsha
 3. Adres Değişikliği Tadil Metni (3 nüsha)
 4. Merkezin ticaret sicili müdürlüğünce onaylı şirket sözleşmesi ve sözleşme değişiklikleri ,en son yapılan tescil işleminin ve ortaklık işleminin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 5. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 111. maddesine göre alınan belge
 6. Son ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
 7. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
 8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Adres Değişikliği Tadil Metni (1 nüsha)
 3. Merkezin ticaret sicili müdürülüğünce tescil edilmiş olan hususlara ait  evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri fotokopileri
 4. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 111. maddesine göre alınan belge fotokopisis
 5. Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)
 6. Son ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
 7. Müdürlerin noter onaylı şirket unvanı altında asıl imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı (1 nüsha)
 8. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır.)
© 2013 ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya