HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKTAN ÇOK ORTAĞA ÇIKARMA)

HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKTAN ÇOK ORTAĞA DÖNÜŞTÜRME) TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

v  Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)

v  Hisse devrine dair yönetim kurulu kararı noter onaylı 2 adet

v  Nama yazılı hisseleri devir eden veya devir alan ortakların bu işlemini gösterir pay defterinin ilgili sayfasının sureti (noter onaylı 1 adet)

v  Hisse devir sözleşmesi aslı (Hisse devir Ferağnamesi) (1 Adet)

v  Şirketin tek ortaklı bir anonim şirketten çok ortaklı bir anonim şirkete dönüştüğünün, ortaklarının adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet) Kararda ayrıca devre muvafakat edildiği belirtilir.

 

Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu pay sahibinin noterden onaylı, türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.

Not 2: Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 408/3)

© 2013 ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya