DENETÇİLERİN İSİTİFASI VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE İSTENECEK BELGELER

Deneticilerin tayin ve azilleri, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. (TTK 352)

Bir deneticinin TTK 351'inci maddede yazılı sebeplerden birinden dolayı görevden ayrılması halinde diğer deneticiler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere birisini seçerler. Deneticinin bir kişi olması ve TTK 351'inci maddede ki hususlardan dolayı görevini devam ettirme imkanının kalmaması durumunda her pay sahibinin ve yönetim kurulunun talebi üzerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere mahkemece bir denetici seçilir. (TTK 351)

 

İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

v  Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet

v  Deneticinin ayrılma sebebini gösterir vesikanın aslı veya onaylı sureti,

v  Birden çok denetçi varsa diğer denetçilerin atama yazısı. (Bir denetçi varsa mahkeme kararı)

v  Yönetim kurulunun tescil kararının noter onaylı sureti 2 adet

v  Yeni giren üyenin nufus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden temin edilecek)

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

 

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

© 2013 ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya